Cginf Tvfuts Hzkezels Parkols Helyijrat

További adatközzététel

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás:

Távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodás

Hosszú távú hőszállítási szerződés

Távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodás:

Nincs ilyen megállapodás

Távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodás:

Nincs ilyen megállapodás

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat – 2002. március 25-től hatályos állapot

Felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk

Részletes leírás a Panaszkezelés menüpont alatt

Feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége

Részletes leírás a Panaszkezelés menüpont alatt

Gazdasági adatok a számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában

Cégbíróságnál elérhető információ

Cégkivonat – 2021.06.06.-i állapot

Távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások, pályázatok

Részletes leírás a Támogatás, Pályázat menüpont alatt

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítására jogosult szervezetek

Részletes leírás az Energetika menüpont alatt

Energetikai fogyasztói tanácsadó szervezetek elérhetősége

Részletes leírás az Energetika menüpont alatt

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

I. táblázat 2018-2019 I. táblázat 2019-2020 I. táblázat 2020-2021 I. táblázat 2021-2022
II. táblázat 2018-2019 II. táblázat 2019-2020 II. táblázat 2020-2021 II. táblázat 2021-2022
III. táblázat 2018-2019 III. táblázat 2019-2020 III. táblázat 2020-2021 III. táblázat 2021-2022
IV. táblázat 2018-2019 IV. táblázat 2019-2020 IV. táblázat 2020-2021 IV. táblázat 2021-2022
V. táblázat 2018-2019 V. táblázat 2019-2020 V. táblázat 2020-2021 V. táblázat 2021-2022
VI. táblázat 2018-2019 VI. táblázat 2019-2020 VI. táblázat 2020-2021 VI. táblázat 2021-2022
VII. táblázat 2018-2019 VII. táblázat 2019-2020 VII. táblázat 2020-2021 VII. táblázat 2021-2022
VIII. táblázat 2018-2019 VIII. táblázat 2019-2020 VIII. táblázat 2020-2021 VIII. táblázat 2021-2022
IX. táblázat 2018-2019 IX. táblázat 2019-2020 IX. táblázat 2020-2021 IX. táblázat 2021-2022
X. táblázat 2018-2019 X. táblázat 2019-2020 X. táblázat 2020-2021 X. táblázat 2021-2022
XI. táblázat 2018-2019 XI. táblázat 2019-2020 XI. táblázat 2020-2021 XI. táblázat 2021-2022

Hőközpontonkéni egyedi lekérdezés

Működési engedélyek

Magyar Energia Hivatal – Távhőtermelői működési engedély           1. számú módosítás
Magyar Energia Hivatal – Távhőszolgáltatói működési engedély