Cginf Tvfuts Hzkezels Parkols Helyijrat

További adatközzététel

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás:

Távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodás

Hosszú távú hőszállítási szerződés

Távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodás:

Nincs ilyen megállapodás

Távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodás:

Nincs ilyen megállapodás

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat – 2002. március 25-től hatályos állapot

Felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk

Részletes leírás a Panaszkezelés menüpont alatt

Feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége

Részletes leírás a Panaszkezelés menüpont alatt

Gazdasági adatok a számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában
Cégbíróságnál elérhető információ

Cégkivonat – 2016.03.31.-i állapot


Cégkivonat – 2016.06.01.-i állapot

Távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások, pályázatok

Részletes leírás a Támogatás, Pályázat menüpont alatt

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítására jogosult szervezetek

Részletes leírás az Energetika menüpont alatt

Energetikai fogyasztói tanácsadó szervezetek elérhetősége

Részletes leírás az Energetika menüpont alatt

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

I. táblázat 2015-2016 I. táblázat 2016-2017
II. táblázat 2015-2016 II. táblázat 2016-2017
III. táblázat 2015-2016 III. táblázat 2016-2017
IV. táblázat 2015-2016 IV. táblázat 2016-2017
V. táblázat 2015-2016 V. táblázat 2016-2017
VI. táblázat 2015-2016 VI. táblázat 2016-2017
VII. táblázat 2015-2016 VII. táblázat 2016-2017
VIII. táblázat 2015-2016 VIII. táblázat 2016-2017
IX. táblázat 2015-2016 IX. táblázat 2016-2017
X. táblázat 2015-2016 X. táblázat 2016-2017
XI. táblázat 2015-2016 XI. táblázat 2016-2017

Hőközpontonkéni egyedi lekérdezés

Működési engedélyek

Magyar Energia Hivatal – Távhőtermelői működési engedély           1. számú módosítás
Magyar Energia Hivatal – Távhőszolgáltatói működési engedély