Cginf Tvfuts Hzkezels Parkols Helyijrat

Panaszkezelés

A panaszkezelést a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Üzletszabályzat 6.5 pontja tartalmazza:6.5. Panaszügyek kezelése

A panasz olyan kérelem, mely egyéni vagy csoportos jogsérelem vagy érdeksérelem orvoslására, illetve megszüntetésére irányul.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre, hibára vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség érdekét szolgálja.

6.5.1. Panaszbejelentés kivizsgálására jogosult szervezeti egységek

A fogyasztó panaszával a távhőszolgáltató ügyfélszolgálatához, a távhőszolgáltató vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhat.

A panasz kivizsgálását első fokon az a szervezet (szervezeti egyéség) köteles elvégezni, amelyik a bejelentés elbírálására, a távhőszolgáltatás teljesítésére vagy a közüzemi szerződés kötésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

Amennyiben a fogyasztó a panaszbejelentést nem az illetékes szervezetnél tette, úgy a bejelentést fogadó szervezet továbbítja azt az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervezet felé.

Amennyiben a fogyasztó a panaszbejelentésre kapott válasszal, illetve intézkedéssel nem ért egyet, úgy ismételt bejelentéssel élhet.

Abban az esetben ha a távhőszolgáltató a fogyasztó panaszát nem orvosolja, a fogyasztó sérelmének orvoslását kérheti a távhőszolgáltató tulajdonosától vagy a területileg illetékes fogyasztói érdekvédelmi szervtől.

6.5.2. Ügyintézési határidő

A panaszbejelentések illetve a közérdekű bejelentések kivizsgálása és az írásban történő válaszadásra nyitva álló határidő – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 30 nap.

Minden, a Városgazdálkodási Kft.-hez beérkezett panaszt, illetve bejelentést nyilvántartásba kell venni.

Panaszbejelentés a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.-nél:

Gáspár András ügyvezető igazgató

Cím: 8300 Tapolca, Berzsnyi D. u. 9.
Telefon 87/414-242
Fax: 87/414-242
E-mail: vgkft.tavfutes @ t-online.hu


Vajda Gyuláné Fogyasztóvédelmi referens

Cím: Ügyfélszolgálati iroda
8300 Tapolca, Arany J. u.
Telefon 87/411-368
Fax: 87/412-767
E-mail: ugyfelszolgalat @ vgkft.t-online.hu

Területileg illetékes fogyasztói érdekvédelmi szervek:

Tapolcai Lakóközösségek Egyesület

Cím: 8300 Tapolca, Sümegi út 22/A
Telefon 87/322-247
Mobil: 20/262-6156
E-mail: ikarpati@enternet.hu


TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TAPOLCA VÁROS JEGYZŐJE

Székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Levelezési cím: 8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Telefon 87/510-126
Fax: 87/511-164
E-mail: jegyzo@tapolca.hu
Honlap: http://www.tapolca.hu


VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Veszprém Megyei Békéltető Testület

Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf. 220.
Telefon 88/429-008
Fax: 88/412-150
Mobil: 30/9574-235 (hivatali időben)
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Honlap: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=20


Békéltető Testületek

Honlap: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatala

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Székhely: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.
Levelezési cím: 8210 Veszprém Pf. 2184
Telefon 88/550-510
E-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Fogyasztóvédelmi törvény

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről