Cginf Tvfuts Hzkezels Parkols Helyijrat

Panaszkezelés

A panaszkezelést a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Üzletszabályzat 6.5 pontja tartalmazza:6.5. Panaszügyek kezelése

A panasz olyan kérelem, mely egyéni vagy csoportos jogsérelem vagy érdeksérelem orvoslására, illetve megszüntetésére irányul.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre, hibára vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség érdekét szolgálja.

6.5.1. Panaszbejelentés kivizsgálására jogosult szervezeti egységek

A fogyasztó panaszával a távhőszolgáltató ügyfélszolgálatához, a távhőszolgáltató vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhat.

A panasz kivizsgálását első fokon az a szervezet (szervezeti egyéség) köteles elvégezni, amelyik a bejelentés elbírálására, a távhőszolgáltatás teljesítésére vagy a közüzemi szerződés kötésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

Amennyiben a fogyasztó a panaszbejelentést nem az illetékes szervezetnél tette, úgy a bejelentést fogadó szervezet továbbítja azt az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervezet felé.

Amennyiben a fogyasztó a panaszbejelentésre kapott válasszal, illetve intézkedéssel nem ért egyet, úgy ismételt bejelentéssel élhet.

Abban az esetben ha a távhőszolgáltató a fogyasztó panaszát nem orvosolja, a fogyasztó sérelmének orvoslását kérheti a távhőszolgáltató tulajdonosától vagy a területileg illetékes fogyasztói érdekvédelmi szervtől.

Panaszbejelentés a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.-nél:

Gáspár András ügyvezető igazgató

Cím: 8300 Tapolca, Berzsnyi D. u. 9.
Telefon 87/414-242
Fax: 87/414-242
E-mail: vgkft.tavfutes @ t-online.hu


Vajda Gyuláné Fogyasztóvédelmi referens

Cím: Ügyfélszolgálati iroda
8300 Tapolca, Arany J. u.
Telefon 87/411-368
Fax: 87/412-767
E-mail: ugyfelszolgalat @ vgkft.t-online.hu

Panaszkezelési határidő:

A panasz beérkezését követő tizenöt napon belül.

Területileg illetékes fogyasztói érdekvédelmi szervek:

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TAPOLCA VÁROS JEGYZŐJE

Székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Levelezési cím: 8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Telefon 87/510-126
Fax: 87/511-164
E-mail: jegyzo@tapolca.hu
Honlap: http://www.tapolca.hu


VESZPRÉM VÁRMEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
Telefon +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben)
+36-88-814-111 (VKIK titkárság)
Fax: 06-88-412-150 (VKIK fax)
Hivatali kapu KRID, rövid név 262219313, VKIKBT
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: http://bekeltetesveszprem.hu/

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=20


Békéltető Testületek

Honlap: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletekVeszprém Vármegyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1184
Telefon 88/550-510
E-mail: fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
KRID azonosító 222233760
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Fogyasztóvédelmi törvény

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről