Cginf Tvfuts Hzkezels Parkols Helyijrat

Tudnivalók

Díjfizetés módjai:

  • pénztári befizetés
  • készpénzátutalási megbízás
  • csoportos beszedési megbízás (átutalás)
  • egyedi utalás

Költségmegosztás:
Költségmegosztásra vonatkozó tájékoztatót az alábbi linkek találja meg: Költségmegosztás tájékoztató

Folyószámlán közölt egyenleg:
A számlánkon jelzett folyószámla egyenlege a következő tételekből tevődik össze: a számla kibocsájtását megelőző hónap utolsó napján fennálló egyenleg, tárgyhavi számla összege, kamat, egyéb járulékos költségek (illeték, ügyvédi munkadíj, végrehajtás költsége stb.).

Tulajdonosváltozás, adatváltozások:
A díjfizető személyében bekövetkezett változást a régi és az új tulajdonos a változástól számított 15 napon belül köteles a távhőszolgáltatónak bejelenteni.
Kérjük, hogy az esetleges változásokat (tulajdonos változás, fizetési mód változás, stb.) társaságunk ügyfélszolgálati irodájában ügyfélszolgálati időben haladéktalanul szíveskedjenek bejelenteni.
A változás tényét hitelt érdemlő módon (adás-vételi szerződés, tulajdoni lap) igazolni kell.

Meleg vízóra állás közlése:
Kérjük, hogy a meleg vízóra leolvasási adatokat rendszeresen, legkésőbb a hónap utolsó napjáig a társasházban rendszeresített módon vagy elektronikus úton e-mailben a vizora@vgkft.t-online.hu címre közölni szíveskedjen.
Tájékoztatjuk, ha a felhasználó a mérőórát vagy a hitelességét tanúsító jelet megrongálja, eltávolítja vagy ezek sérülését, illetve hiányát társaságunknak nem jelenti be, vagy egyéb módon szabálytalan vételezést valósít meg, pótdíjat köteles fizetni.

Díjfizetés elmulasztásának következményei:
Amennyiben a fizetési határidőt nem tartják be, akkor társaságunk jogosult a Ptk. alapján késedelmi kamatot felszámítani és a tartozást jogi eljárás keretében behajtani.
Jogi eljárás esetén a számla összegén és a késedelmi kamaton felül az eljárással kapcsolatban felmerült egyéb költségeket is kötelesek megfizetni.

Részletfizetés:
A kiegyenlítetlen távhőszolgáltatási számlák kiegyenlítésével kapcsolatban részletfizetést csak a tulajdonos írásban történt megkeresése alapján áll módunkban elfogadni. A beérkező kérelmekre minden esetben levélben válaszolunk.