Cginf Tvfuts Hzkezels Parkols Helyijrat

Közérdekű adatok

FELTÖLTÉS ALATT !

Egységes Közadatkereső Rendszer
A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

Tárolt Cégkivonat – Letöltés

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.  Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név Tapolcai Városgazdálkodási Kft
2. Székhely 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.
3. Postacím 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.
4. Telefonszám (87) 414-242
5. Faxszám (87) 414-242
6. Központi elektronikus levélcím vgkft.tavfutes@t-online.hu
7. A honlap URL-je www.tapolcaivgkft.hu
8. Ügyfélszolgálat elérhetősége
Cím: Ügyfélszolgálati iroda
8300 Tapolca, Arany J. u. 1.
Telefon: 87/411-368
Fax: 87/412-767
Honlap: http://www.tapolcaivgkft.hu
e-mail: ugyfelszolgalat @ vgkft.t-online.hu
9. Az ügyfélszolgálativezető neve Kovács Tamás, ügyfélszolgálati irodavezető
Fogyasztóvédelmi referens (közszolgáltatások): Vajda Gyuláné
10. Az ügyfélfogadás rendje
Hétfő: 07:30 – 15:30
Kedd: 07:30 – 15:30
Szerda: 07:00 – 19:00
Csütörtök: 07:30 – 15:30
Péntek: 07:30 – 13:00

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. szervezeti felépítés séma

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
Tapolcai Városgazdálkodási Kft vezetőinek elérhetőségei

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

1.4. Közalapítványok
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

1.5. Lapok
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Levelezési cím: 8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Telefon: 87/511-150
Fax: 87/511-164
E-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: http://www.tapolca.hu

1.7. Költségvetési szervek
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

II. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

III. Közszolgáltatások

  • Távhőszolgáltatás
  • Parkolási rendszer üzemeltetése
  • Ingatlan üzemeltetés
  • Városi Strandfürdő üzemeltetése
  • Helyi tömegközlekedés

IV. A szerv nyilvántartásai
Belső adatvédelmi nyilvántartás

V. Nyilvános kiadványok
Nincs elérhető kiadvány

VI. Döntéshozatal, ülések
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

VIII. Pályázatok
Nincsenek megjeleníthető pályázatok

IX. Hirdetmények
Nincsenek megjeleníthető hirdetmények

X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Az adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad a postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 28-31. §-a rendelkezéseinek megfelelően.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Gáspár András ügyvezető

3.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
Postacím: 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.
Telefon-fax szám: 06/87/414-242
E-mail cím: gaspar.andras@vgkft.t-online.hu

4. Adatvédelmi felelős
Euro-Inford Iroda Kf.t (székhely: 2151 Fót, Kosztolányi utca 11-13., cégjegyzékszám: 13-09-185809, telefon/fax:06 (27) 741147 ) megbízási szerződés alapján.

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
A Tapolcai Városgazdálkodási Kft statisztikai azonosító száma:
11521510-3530-113-19

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A közérdekű adatok felhasználása, hasznosítása a mindenkori hatályos jogszabályok és a Tapolcai Városgazdálkodási Kft Adatvédelmi szabályzata alapján történik

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.
Nincs ilyen szerződés

XI. Közzétételi listák

Közzétételi kötelezettség a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.évi CXXII. Törvény értelmében
Közzétételi lista személyi adatokról – 2017
Közzétételi lista személyi adatokról – 2018
Közzétételi lista személyi adatokról – 2019
Közzétételi lista személyi adatokról – 2020
Közzétételi lista személyi adatokról – 2021
Közzétételi lista személyi adatokról – 2021.07.
Közzétételi lista személyi adatokról – 2022
Közzétételi lista személyi adatokról – 2023

A 2009. évi CXXII. Törvény 2.§(3-4) bekezdése alapján közzétett adatok az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű szerződésekről
Szerződések 2023
Szerződések 2022
Szerződések 2021
Szerződések 2020
Szerződések 2019
Szerződések 2018
Szerződések 2017
Szerződések 2016
Szerződések 2015
Szerződések 20143. Gazdálkodási adatok

III. 1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Vizsgálatok, ellenőrzések letöltése
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék 2015. évben végzett vizsgálatot társaságunknál.

A vizsgálat címe: Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése

Tapolcai Városgazdálkodási Kft

A vizsgálat száma: V-0827-158/2015 15145

A vizsgálat lezárása: 2015. november

A vizsgálat elérhető az ÁSZ honlapján: https://www.asz.hu/jelentesek/osszes-jelentes-2015-ev/5/

III. Közzétételi egység : Szerződések
Szerződések 2023
Szerződések 2022
Szerződések 2021
Szerződések 2020
Szerződések 2019
Szerződések 2018
Szerződések 2017
Szerződések 2016
Szerződések 2015
Szerződések 2014
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nél nincsenek ilyen jellegű kifizetések
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
2014. évben valósult meg a „Tapolcai II Fűtőműhöz kapcsolódó primer vezetékhálózat és hőközpontok korszerűsítése”
Azonosítószám: KEOP-5.4.0/12-2013-0016
Támogatási szerződés KEOP-5.4.0/12-2013-0016 letöltése
VII. Közbeszerzés