Cginf Tvfuts Hzkezels Parkols Helyijrat

Közérdekű adatok

FELTÖLTÉS ALATT !

Egységes Közadatkereső Rendszer
A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

1. I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.  Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név Tapolcai Városgazdálkodási Kft
2. Székhely 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.
3. Postacím 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.
4. Telefonszám (87) 414-242
5. Faxszám (87) 414-242
6. Központi elektronikus levélcím vgkft.tavfutes@t-online.hu
7. A honlap URL-je www.tapolcaivgkft.hu
8. Ügyfélszolgálat elérhetősége
Cím: Ügyfélszolgálati iroda
8300 Tapolca, Arany J. u. 1.
Telefon: 87/411-368
Fax: 87/412-767
Honlap: http://www.tapolcaivgkft.hu
e-mail: ugyfelszolgalat @ vgkft.t-online.hu
9. Az ügyfélszolgálativezető neve Kovács Tamás, ügyfélszolgálati irodavezető
Fogyasztóvédelmi referens (közszolgáltatások): Vajda Gyuláné
10. Az ügyfélfogadás rendje
Hétfő: 07:30 – 15:45
Kedd: 07:30 – 15:45
Szerda: 07:00 – 19:00
Csütörtök: 07:30 – 15:45
Péntek: 07:30 – 13:15

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. szervezeti felépítés séma

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
Tapolcai Városgazdálkodási Kft vezetőinek elérhetőségei

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

1.4. Közalapítványok
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

1.5. Lapok
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Levelezési cím: 8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Telefon: 87/511-150
Fax: 87/511-164
E-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: http://www.tapolca.hu

1.7. Költségvetési szervek
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

II. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

III. Közszolgáltatások

  • Távhőszolgáltatás
  • Parkolási rendszer üzemeltetése
  • Ingatlan üzemeltetés
  • Városi Strandfürdő üzemeltetése
  • Helyi tömegközlekedés

IV. A szerv nyilvántartásai
Belső adatvédelmi nyilvántartás

V. Nyilvános kiadványok
Nincs elérhető kiadvány

VI. Döntéshozatal, ülések
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
E közzétételi egység a Tapolcai Városgazdálkodási Kft esetében nem értelmezhető.

VIII. Pályázatok
Nincsenek megjeleníthető pályázatok

IX. Hirdetmények
Nincsenek megjeleníthető hirdetmények

X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Az adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad a postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 28-31. §-a rendelkezéseinek megfelelően.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Gáspár András ügyvezető

3.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
Postacím: 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.
Telefon-fax szám: 06/87/414-242
E-mail cím: gaspar.andras@vgkft.t-online.hu

4. Adatvédelmi felelős
Euro-Inford Iroda Kf.t (székhely: 2151 Fót, Kosztolányi utca 11-13., cégjegyzékszám: 13-09-185809, telefon/fax:06 (27) 741147 ) megbízási szerződés alapján.

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
A Tapolcai Városgazdálkodási Kft statisztikai azonosító száma:
11521510-3530-113-19

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A közérdekű adatok felhasználása, hasznosítása a mindenkori hatályos jogszabályok és a Tapolcai Városgazdálkodási Kft Adatvédelmi szabályzata alapján történik

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.
Nincs ilyen szerződés

XI. Közzétételi listák

Közzétételi kötelezettség a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.évi CXXII. Törvény értelmében
Közzétételi lista személyi adatokról

A 2009. évi CXII. Törvény 2.§(3-4) bekezdése alapján közzétett adatok az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű szerződésekről
Szerződések 2020
Szerződések 2019
Szerződések 2018
Szerződések 2017
Szerződések 2016
Szerződések 2015
Szerződések 2014