Cginf Tvfuts Hzkezels Parkols Helyijrat

Pótdíjak

A pótdíjazást és a pótdíjak mértékét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C-15/E. § szabályozza.

A rendelet értelmében ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túl lépi, várakozási esetenként egyórai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

Amennyiben a gépjármű üzembentartója felszólításunk ellenére sem fizeti meg a várakozási díjat és a pótdíjat, úgy polgári peres eljárást vagyunk kénytelenek folyamatba helyezni. A per valamennyi költsége az üzembentartót terheli amely több tízezer forintot jelent így fizetési kötelezettsége jelentősen emelkedik.