Cginf Tvfuts Hzkezels Parkols Helyijrat

Utazási feltételek

Utazási feltételek

A bárki által igénybe vehető személyszállítás céljából a Szolgáltató a menetrendben meghirdetett autóbusz járatokat közlekedteti, amelyek utazásra a menetrend szerinti lehetséges viszonylatokban, a megkötött személyszállítási szerződés szerint vehetők igénybe.

A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli gyermek a személyszállítási szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem jogosult. Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz gyermekre legalább egy kísérőnek kell jutnia. A kísérővel utazó utasok járműben való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

Az olyan fertőző beteg, akinek betegsége cseppfertőzés útján terjed a menetrend szerinti autóbuszjárattal nem utazhat.
A Szolgáltató az utazást megtagadhatja, illetve az utast az utazásból kizárhatja, ha az utas

a)
ittas vagy bódult,
b)
botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,
c)
magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, egészségét, a jármű vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti,
d)
ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,
e)
a járműbe kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni,
f)
a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe és menetjegyet felszólításra vagy ellenőrzéskor sem vált,
g)
a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát más módon bizonyító igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel,
h)
a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja, vagy a szolgáltató üzletszabályzatában foglalt utazási feltételeket nem tartja meg.

Menetjegyet kizárólag az autóbusz vezetőjénél (jegykezelő) lehet vásárolni, a járműre történő felszálláskor. Menetjegyek elővételben nem vásárolhatók.

Készpénzfizetés esetén az utasnak a fizetendő összeget megfelelő címletű pénzeszközzel kell megfizetni. Az autóbuszvezető és a jegy- vagy bérletpénztáros pénzváltásra és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles.

Az autóbuszvezetőnél vásárolt menetjegyről egyszerűsített adattartalmú számlát az utas kérésére 10 napon belül az Ügyfélszolgálati irodában állítanak ki.

Az utazás úgy kezdhető meg, ha a bérlettel rendelkező utas bérletszelvényét, valamint a szükséges igazolványát a gépkocsivezetőnek ellenőrizhetően bemutatta.

A megállapított menetdíjon felül 5.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni, aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe. A pótdíj összege 2.500,- Ft-ra mérséklődik, ha a helyszínen kifizetik. A pótdíj összeg 500,- Ft-ra mérséklődik, ha az utas egyébként rendelkezik a tárgyi időszakra érvényes bérletjeggyel, és kettő munkanapon belül a szolgáltató által megjelölt helyen és időben bemutatja.

1.500,- Ft helyszíni pótdíjat köteles fizetni, aki poggyásszal, ruházatával vagy más módon az autóbusz utasterét beszennyezi.

Elveszett, eltűnt menetjegyet, bérletet vagy más utazási igazolványt a Szolgáltató nem pótolja.

Az utasnak a leszállási szándékát a megállóhelyhez való közlekedéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbuszvezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. A leszállási szándék jelzésének elmulasztásából származó kárért a Szolgáltató nem felelős. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk.

Törvény felhatalmazása alapján a Szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben az utazásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint az utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából az utazásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges adatok megismerésére.

Annak az utasnak, aki

  • utazása alkalmával érvényesített utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, vagy érvényes utazási igazolvány nélkül utazik,
  • a menetjegy váltását elmulasztotta,
  • aki az ellenőrzés alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel,
  • aki utazási igazolványt jogtalanul használ,
  • kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

a teljes utazási viszonylatára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.

Az utas az autóbuszba kézipoggyászként egy személy által is könnyen hordozható 10 kg-nál nem nagyobb tömegű és egyik irányban sem terjedelmes (55xmx45cmx25cm) tárgyat vihet magával. A kézipoggyász összértéke az 50.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

A Szolgáltató megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely

a)
az utasoknak kényelmetlenséget okozhat,
b)
a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

A Szolgáltató felelős, ha az utas az autóbuszon való tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával az utazással összefüggésben történt esemény következtében meghal, megsérül, testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást (a továbbiakban együtt: károsodás) szenved.

A helyi közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok menetrendjét a Szolgáltató a megállókban kihelyezve, valamint www.tapolcaivgkft.hu című weboldalán teszi közzé.

Utasbaleset bekövetkezése esetén – amennyiben a körülmények ezt nem teszik lehetetlenné – az utas köteles a balesetet az autóbuszvezetőnek azonnal jelezni annak érdekében, hogy a bekövetkezés okai, és annak pontos körülményei a helyszínen tisztázhatók legyenek.
Az utasnak a balesetre vonatkozó bejelentését a lehető legrövidebb időn belül – akadályoztatás esetén legkésőbb az egészségügyi akadályoztatás megszűnését követően – meg kell ismételnie a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, ügyintézési ideje alatt jegyzőkönyv felvételével.

Az írásbeli panaszt, valamint a jegyzőkönyvben rögzített szóbeli panaszokat a Szolgáltató érdemben megvizsgálja. Annak eredményét és a tett intézkedéseket harminc napon belül írásban közli a panasz benyújtójával. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, azt megindokolja és írásban tájékoztatást ad a panaszosnak arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti és megadja azok elérhetőségét.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft