Cginf Tvfuts Hzkezels Parkols Helyijrat

Főoldal

Tisztelt Utazóközönség!

Értesítem, hogy a Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelet] 2021. november 1-jétől visszaállítja a maszkviselési kötelezettséget a tömegközlekedésben.

A maszkot olyan módon kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Mindenki köteles az orrot és a szájat elfedő maszkot viselni a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy, valamint a munkáját a tömegközlekedési eszköz zárt kialakítású vezetőfülkéjében végző gépjárművezető kivételével.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a maszkviselési kötelezettség nemcsak a tömegközlekedési eszközön érvényes, hanem a pályaudvarok, az állomások, illetve a megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein, valamint a személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló azon munkahelyein, ahol az utasok és a dolgozók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek.

A maszkot nem vagy nem megfelelően viselő személyek a szolgáltatás-igénybevételből az alábbiak szerint kizárandók:

Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli a maszkot az előírt módon, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles

- az utazásból kizárni,

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és

- gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

Azt a személyt, aki a maszkot a személyforgalmi területeken az üzemeltető felszólítására sem viseli az előírt módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.


Utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

Tájékoztatjuk, hogy 2020. december 16-án hatályba lépett a mellékelt, a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely az egészségügyi dolgozókon túl további személyi körnek biztosítja a helyi és helyközi személyszállítási közszolgáltatások díjmentes igénybevételét.

A Korm. rendelet alapján ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővárosi (a továbbiakban: helyközi) és a helyi személyszállítási közszolgáltatást (a továbbiakban: utazási kedvezmény)

a) a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó,

b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló,

c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló,

d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy.

Az utazási kedvezményre jogosult személy a jogosultságát a foglalkoztató által az alábbiak szerint kiállított igazolással és a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal igazolja:

Igazolás utazási kedvezményekről – Letöltés

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tapolca városában 2020. szeptember 1-től új helyijárati menetrend lép hatályba amely az alábbi linken megtekinthető, letölthető:

Helyijárati menetrend érvényes 2020. szeptember 1-től visszavonásig – Letöltés

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.


Tisztelt Utazóközönség!

A helyijáratú autóbusz közlekedés az országban sehol nem nyereséges tevékenység. A veszteség nagyságát befolyásolhatja, hogy a feladat elvégzése saját, vagy idegen vállalkozással történik.
Az önkormányzat döntésének megfelelően 2018. április 1-től a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. végzi ezt a tevékenységet. A feladatot 3 db Németországban vásárolt Mercedes Benz Citaro típusú, alacsonypadlós városi autóbusszal végezzük. A járművek nagyon jó műszaki állapotban vannak, így várhatóan jelentősebb felújítási munkákat a közeljövőben nem kell rajtuk végezni. Öt gyakorlattal rendelkező gépjármű vezetőt vettünk fel.
A lakosság számára fontos információk:

  • a jegyek és bérletek díja nem változik
  • menetjegyet kizárólag az autóbusz vezetőjétől lehet vásárolni
  • a bérletek Társaság Arany J. u. 1. sz alatti Információs irodájában és Dobó lakótelepi kispostán vásárolhatók
  • a teljes árú, és a nyugdíjas bérletekhez Társaságunk az Arany J. u. 1. sz alatti Információs irodában fényképes bérletigazolványt készít. Ehhez szükséges egy igazolványkép. A havonta vásárolandó bérletszelvények csak ezzel az igazolvánnyal együtt érvényesek